U/08 - ACTIVITAT 8-A

Descarrega unitat en format PDFNivell:

3-7 anys

Durada:

1 hora

Temporalització

15 minuts per explicar el conte
30 minuts per dibuixar i pintar
15 minuts per mirar els dibuixos i escriure la història

Material

La titella de l’activitat
El conte: “El pi gran”
Fulls per dibuixar
Llapis de colors i retoladors

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix a escoltar el conte que explica la titella i parlar del seu contingut. Després fer un dibuix del conte i escriure la història.

Metodologia de treball

La sessió comença presentant la titella, que és qui explicarà el conte.

La titella explica el conte: El pi gran. En el curs del relat, o al final, el professional, que exerceix la doble funció d’oient i narrador, fa preguntes al titella i als nens. Es tracta d’engrescar els petits a participar en una conversa sobre la figura encarnada pel pi, sobre les persones que emparen i protegeixen els petits. El pi acull l’estel perdut, en té 
cura, l’empara... què diuen els nens d’aquesta protecció?

Finalitzada la lectura reflexiva i participativa, es demana als nens i nenes que dibuixin 
el pi gran que ajuda els petits.

A mida que el vagin acabant, individualment es preguntarà per la història que s’ha 
dibuixat. Els nens que sàpiguen escriure, l’escriuran ells mateixos. Els que no en sàpi- guen, serà el professional qui ho vagi escrivint mentre el nen li ho explica.

Recursos

CONTE “EL PI GRAN”.

unitat 08