U/07 - MATERIAL 7-B

recursos didàctics7 B. Frases incompletes i preguntes

Nom: Edat: Data:

Completa les següents frases:

Quan vaig a dormir m’agrada..........................................................................

De vegades em barallo......................................................................................

Entre l’escola i casa / centre..............................................................................

Triar el canal de la televisió és...........................................................................

Quan no trobo els mitjons ................................................................................

Estar sol és ......................................................................................................


El dia que més recordo és .................................................................................

Quan tinc una pregunta la faig a.......................................................................

M’agradaria que em fessin pessigolles ..............................................................

Em molesta que ...............................................................................................

Escombrar ho fa ..............................................................................................

Estreno habitació i el primer que faig és ............................................................

Quan em vull comprar xuxes ...........................................................................

M’agradaria que l’ordinador ...........................................................................

Un motiu important per enfadar-se és ...............................................................

M’agrada que m’escoltin quan.........................................................................

Una cosa que mai he fet és ..............................................................................

Trobo a faltar .................................................................................................

El que més em molesta de compartir el bany és..................................................

El meu dia més feliç .........................................................................................

M’agrada que tinguin cura de mi quan..............................................................

M’agrada que m’ajudin a ................................................................................

Unitat 07