U/07 - MATERIAL 7-A

7 A. Registre i preguntes

  • Nom:
  • Edat:
  • Data:

Escena 1, escena 2, escena 3

Què fa cada personatge, en cadascun dels llocs on està situat? (anar-los senyalant, un a un)

..........................................................................................................................................

En aquesta habitació trobes a faltar alguna cosa? Hi afegiries alguna cosa més? ..........................................................................................................................................

Està content, aquest personatge? (senyalar-los un a un) ..........................................................................................................................................

Hi ha algú que estigui enfadat o trist?

.......

Per què?

..........................................................................................................................................

Passes moltes estones amb els teus pares o tutors? ..........................................................................................................................................

planol

Unitat 07