U/06 - MATERIAL 6-B

Recursos didàctics

6 B. FORMATS DE VINYETES

fomats de vinyetes

6 B. Expressions facials

Expressions facials

6B El meu centre educatiu

Nom:

Edat:

Data:

Vinyetes

6B. EL MEU CENTRE EDUCATIU                       

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència:

Art. 48  Dret a l’educació.

Els infants i adolescents tenen el dret i l’obligació de rebre els ensenyaments obligatoris i el dret de rebre els ensenyaments no obligatoris.

Art. 49 Atenció educativa  o adolescents malalts.

Els responsables hospitalaris hauran de garantir que en cas d’hospitalització superior a 30 dies, els infants i adolescents tinguin cobertes les seves necessitats escolars.

Art. 50 Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació en diverses activitats

Les persones amb necessitats educatives especials han de rebre una formació educativa i professional que els permeti la integració social.

Art. 52 No escolarització, absentisme i abandó escolar.

Les administracions públiques han d’adoptar les mesures necessàries per fer front a aquestes situacions mitjançant els protocols necessaris.

Material