U/06 - ACTIVITAT 6-C

Descarrega unitat en format PDFNivell:

13 – 18 anys

Durada:

1 h i 30 min

Temporalització

10 minuts per a la preparació

50 minuts per fer les vinyetes

20 minuts per a la conversa

10 minuts per llegir els articles i contestar el full de recollida de dades

Material

Formats de vinyetes i expressions facials d’exemple

Plantilla tires còmiques (1.portada, 2-5.còmic, 6.tapa.) temàtica: “El còmic del meu centre/servei”

Llapis de grafit i de color, retoladors de punta fina i gruixuts

Full amb els articles de la Llei

Full de recollida de dades

Descripció de l’activitat

Es proposa fer un Fanzine, és a dir, 4 tires de còmic amb tres vinyetes a cada tira, amb portada i tapa. Cal representar diàlegs entre els personatges en diverses situacions i moments del centre/servei, amb la intenció de parlar d’aquest lloc. Per acabar es contesten les preguntes del full de recollida de dades.

Metodologia de l’activitat

1. S’informa als nois i noies que faran un còmic del centre/servei.

2. Abans de començar se’ls diu que mirin els exemple amb còpies de vinyetes, expressions i figures en moviment per veure com ho poden fer.

3. Se’ls dóna les quatre tires amb les vinyetes perfilades i el motiu, i se’ls demana que dibuixin el que posa a sota de cada vinyeta. Poden representar un mateix personatge que és el protagonista de totes les vinyetes, així poden donar-li continuïtat al còmic.

4. També se’ls diu que a cada dibuix hauran de fer uns globus de diàleg per escriure el que mana el text.

5. S’aclareixen els dubtes que puguin tenir i es posen a dibuixar.

6. Acabats tots els còmics, s’exposen a la vista de tots/es.

7. Es promou una conversa basada en els textos que hagin escrit els i les noies. En aquesta conversa, el professional ha d’incidir en els valors que el centre/servei els aporta: aprenentatge, amics, vincles amb altres adults, i les oportunitats que l’aprenentatge i els coneixements els pot obrir en el futur, etc.

8. Per acabar, se’ls dóna el resum dels articles de la Llei perquè els llegeixin.

9. Es demana que contestin el full de recollida de dades.

Recursos

  • FORMATS DE VINYETES
  • EXPRESSIONS FACIALS
  • EXEMPLE TIRES CÒMIQUES
  • ARTICLES

Unitat 06