U/06 - ACTIVITAT 6-B

Descarrega unitat en format PDFNivell:

8-12

Durada:

1 h i 40 min

Temporalització

5 minuts per mirar models de vinyetes
10 minuts per llegir les bases de les vinyetes i aclarir dubtes 30 minuts per fer els dibuixos
20 minuts per escriure els diàlegs
20 minuts per fer la mostra i parlar dels continguts
15 minuts per contestar les preguntes

Material

Còmics i formats de vinyetes d’exemple
Full Din A3 títol “El còmic del meu centre/servei” (plantilla amb 9 vinyetes)
Llapis, gomes, maquinetes, colors i retoladors
Full amb els articles de la Llei.
Full de recollida de dades
Descripció de l’activitat
Es tracta de fer un còmic sobre diverses situacions del dia a dia del centre/servei i acabar par- lant dels diàlegs que han escrit. Al final hauran de contestar les preguntes del full de recollida de dades.

Metodologia de treball

  1. Abans de començar, es pregunta si saben què és un còmic, si n’han llegit o vist algun, i se’ls demana que mirin les imatges de còmic i els diferents formats de vinyeta que se’ls dóna d’exemple.

  2. Se’ls donen els fulls “El còmic del meu centre/servei” i es llegeixen els textos de cada vinyeta, aclarint possibles dubtes.

unitat 06