U/05 - MATERIAL 5-A

Recursos didàctics5A.

Nom pel·lícula:

Activitat i grup:

Centre:
Número de participants:

Temes que s’han tractat:

Comentaris sobre el desenvolupament del debat, a nivell dels continguts tractats:

Unitat 5