U/03 - ACTIVITAT - 3A

Descarrega unitat en format PDFNivell:

3 -7 anys

Durada:

1h

Material

Vuit fulls de paper de colors que presenten el perfil d’un trapezi que senyala la línia de reta- llar i una representació ideogràfica de les vuit activitats.
Un full blanc amb el dibuix d’un quadrat i amb les línies d’encaix.
Llapis, gomes, maquinetes, gomets, tisores, cola, ceres, colors, purpurina i retoladors.

Descripció de l’activitat

Es proposa fer un trencaclosques amb les activitats de temps lliure, activitat que de fet esde- vé un registre gràfic de les seves preferències.

Metodologia de treball

Per començar, el professional explica als infants que té uns fulls de colors per retallar i enganxar sobre un paper blanc.

Que cada color representa un joc o una activitat que nens i nenes potser fan, o sinó que els agradaria fer.

Que, dels vuit colors, només en poden triar quatre.

Després s’explica quina activitat representa cada color i es demana als infants que 
agafin quatre fulls dels colors de les activitats que més els agraden. Hi ha l’opció de donar un full en blanc per si algú vol dibuixar alguna activitat que no hi és representa- da.

Es retallen els trapezis dibuixats als fulls.

Un cop hagin acabat de retallar els trapezis, se’ls dóna el full blanc amb el quadrat cen- 
tral i les guies.

Se’ls diu que escriguin i pintin el seu nom al mig.

8.A mida que vagin acabant, se’ls dóna cola d’enganxar per posar els trapezis de colors en el lloc assenyalat en el full blanc.

9.Per concloure, el professional demana als infants si fan alguna de les activitats que han triat. Si és així, els dóna un gomet perquè el posin damunt de l’activitat que fan.

  1. Quan tots tinguin el seu mosaic, es pot fer un mural combinant els colors. Aquest mosaic permetrà, d’una ullada, saber les preferències i el nivell d’acompliment.

Recursos:

  • FULLS DE COLORS AMB REPRESENTACIÓ IDEOGRÀFICA DE LES VUIT ACTIVITATS DE LLEURE
  • FULL BLANC AMB LES MARQUES ON HAN D’ENGANXAR ELS TRAPEZIS DE COLORS ACTIVITATS

Activitat 03