U/02- ACTIVITAT - 2A

Descarrega unitat en format PDFNivell:

3 -7 anys

Durada:

1h 5 min

Temporalització

5 minuts per explicar l’activitat
45 minuts per fer el plànol
15 minuts per parlar i recollir les dades d’ús i freqüència

Material

Col·lecció de llegendes-icones dels serveis
Mapa de l’entorn urbà del centre
Fulletons del barri, poble i equipaments de la zona Cartolina

Full de registre d’ús dels equipaments
Tisores, llapis gomes, maquinetes, colors, retoladors i cola

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix a enganxar en el mapa els equipaments de l’entorn del centre/servei. Al final de l’activitat, en el full de registre d’ús, s’anotarà la freqüència de l’ús que en fan els infants.

Metodologia de treball

Aconseguir els fulletons sobre els equipaments municipals i el plànol de la zona.

A cada infant se li donarà un plànol i la col·lecció llegendes-icones i fulletons perquè individualment els retallin i enganxin al lloc que correspon. Aquesta activitat requereix 
el suport del professional, per identificar els serveis i la seva localització al plànol.

Quan tots els mapes estiguin acabats, el professional els preguntarà a quins llocs van 
habitualment i ho aniran apuntant en una cartolina.

4.Quan ho hagin acabat, es llegirà un a un la llista d’equipaments, i els infants hauran d’aixecar la mà si en són usuaris, o hi han anat algun cop.

5.El professional apunta el número d’infants al full de registre d’ús. I segueix amb el segon equipament, i així successivament.

6.També se’ls preguntarà per altres equipaments que no hagin sortit a l’activitat, si en coneixen algun més o en són usuaris.

Recursos

  • COL·LECCIÓ DE LLEGENDES-ICONES DELS SERVEIS
  • FULL DE REGISTRE D’ÚS DELS EQUIPAMENT