U/01 - ACTIVITAT 1-C

Descarrega unitat en format PDFNivell:

13-18 anys

Durada:

1 h i 40 min

Temporalització

20 minuts per a l’explicació inicial i els comentaris
30 minuts per a la discussió en grups i la confecció de les lletres
10 minuts per la posada en comú i les votacions de la lletra definitiva 10 minuts per l’audició de les bases i la votació
10 minuts per la revisió dels articles de la Llei i contestar el qüestionari 20 minuts per les gravacions

Material

  • Full de treball amb els articles de la Llei
  • Full de recollida de dades “Dic la Meva”
  • Dues bases musicals de Rap
  • Paper blanc
  • Gravadora de veu

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en fer la lletra d’un rap que parli dels drets i deures de les persones: El rap dels drets i deures.

Metodologia de treball

1 Per arribar a fer aquestes rimes, primer el professional explicarà el contingut dels articles de la Llei i entre tots buscaran exemples o situacions en les quals aquest drets o deu- res s’hagin exercit.

2 Mentre es faci aquesta reflexió els nois i noies anotaran les idees o situacions que els cri- din l’atenció per incorporar-les, si va bé, a la lletra del Rap.

3 Per confeccionar la lletra el grup es dividirà en subgrups de quatre o cinc partici- pants per treballar una proposta durant uns 15 minuts.

4 Acabat aquest temps, entre tots triaran la lletra que els agradi més per mitjà d’una votació en la qual els i les components d’un grup no es podran votar a si mateixes.
5 Decidida la lletra, escoltaran els ritmes de base i decidiran en una altra votació quin prefereixen.

6 Entre tots, acabaran d’adaptar el text al ritme triat.

7 Acabada la confecció del Rap, se’ls demanarà que tornin a revisar els articles de la

Llei que han servit per treure la lletra i que contestin les preguntes del full de recollida de dades.

8 Finalment improvisaran actuacions en grup per cantar el Rap mentre els graven ambla gravadora de veu.

Recursos

  • ARTICLES DE LA LLEI
  • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

Activitat 01