ParticipaciÓ i valoraciÓ de les activitats

Puntueu de l’1 (malament) al 10 ( molt bé)