El bagul viatger

Per facilitar la feina dels professionals implicats, tots els materials que es necessiten per parti- cipar del projecte i dur a terme les activitats proposades, es presenten en una bagul viatger: materials de suport, recursos varis, etc.

La participació en el projecte no implica necessàriament haver de fer ús del bagul; no obs- tant això, animem a aquells/es qui per espai puguin disposar-hi, que ens ho facin saber i li farem arribar!

Aquest bagul ens el podeu demanar a l’organització sempre que des de l’entitat i/o centre us responsabilitzeu del bon ús i manteniment dels materials que conté. Caldrà que ens feu arri- bar els següents documents signats i segellats a fedaia@fedaia.org per tal que us puguem fer arribar el bagul a la vostra entitat: