Taula Territorial d'Infància de Tarragona

El passat dijous 4 de juny de 2015 es va constituir a la ciutat de Tarragona, la Taula Territorial d’Infància de Tarragona que abasta la delegació territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a Tarragona, Sr. Joaquim Nin, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial de Barcelona, la delegada territorial de Benestar Social i Família a Tarragona, Sra. Anna Vendrell, exercint de vicepresidenta de la Taula Territorial, i acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.
.

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:

  • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
  • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Tarragona
  • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
  • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
  • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
  • Una persona representant dels consells comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès
  • Una persona representant la diputació provincial de Tarragona
  • Una persona en representació dels municipis de Tarragona i de Reus

En aquesta primera sessió plenària es va aprovar la constitució de Comissió tècnica, presidida per la Sra. Isabel Carrasco, Cap de servei d’atenció a la infància i l’adolescència de Tarragona, i d’un Grup de treball que s’encarregarà de revisar el protocol marc de coordinació contra els abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents.