Taula Territorial d'Infància de Barcelona

El passat dimecres 14 de maig de 2015 es va constituir a la ciutat de Barcelona, la Taula Territorial d’Infància de Barcelona que abasta la delegació territorial del Govern de Barcelona. Constituïda per un Ple, una Comissió tècnica i Grups de treball, les Taules Territorials d’Infància són òrgans de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, vinculats a la Generalitat de Catalunya, per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades. 

L’acte fou presidit pel delegat territorial del Govern a Barcelona, Sr. Fernando Brea, qui ostenta la presidència de la Taula Territorial de Barcelona, la delegada territorial de Benestar Social i Família a Barcelona, Sra. Carme Canela, exercint de vicepresidenta de la Taula Territorial, i acompanyats per la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Sra. Mercè Santmartí, qui actuà com a vicepresidenta de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya..

El Ple està constituït per institucions de l’àmbit territorial de la Taula:.

  • Representants de direcció del servei territorial del departament de salut, ensenyament, interior i justícia
  • Representants del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona
  • Una persona en representació de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció
  • Una persona en representació l’Institut Català de les Dones
  • Una persona en representació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
  • Una persona representant dels consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallés Occidental i el Vallés Oriental
  • Una persona representant la diputació provincial de Barcelona
  • Una persona en representació dels municipis de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma Gramenet, Sant Cugat del Vallés, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola i Mollet del Vallés

En aquesta primera sessió plenària es va aprovar la constitució de la Comissió tècnica, presidida per la Sra. Rosa Ma Pérez, i d’un Grup de treball que s’encarregarà d’elaborar un estudi de les diferents xarxes de professionals actives en matèria d’infància en l’àmbit de la Taula Territorial d’Infància de Barcelona. Aquest estudi, juntament amb els estudis que duguin a terme la resta de Taules Territorials d’Infància, serà un pas per arribar a l’elaboració d’un primer cens de Taules Locals d’Infància a Catalunya.