Premi "Participa a l’Escola" per a l’any 2015, fins el 31 de juliol

El Premi Participa a l’Escola, organitzat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, va destinat a centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una experiència de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola durant el curs acadèmic de la convocatòria (2014-2015).

En el cas que l’experiència presentada a concurs hagi estat desenvolupada per més d’un centre educatiu, el destinatari serà el centre signant de la sol·licitud, amb independència i sense perjudici dels acords previs que els centres implicats hagin pogut adoptar.

Com a novetat, aquest any hi haurà dues categories de premi: una per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants i una altra per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants. El centre guanyador del Premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupat i un import màxim de 5.500,00 euros.

Podeu trobar més informació en el següent enllaç.