Objectius estratègics del Pla d'atenció integral a la infància a desplegar els propers tres anys

Heu vist el document presnetat en el què es concreten les mesures que s'aplicaran durant els propers anys, amb el Pacte per a la Infància a Catalunya? 

Concretament, pel que fa a la participació, l'eix 1 del Pla, fa referència a la Participació social de la infància. En ell, s'hi destaca que: 

- garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents
- capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents
- promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents

Si voleu saber més, podeu dirigir-vos a la web de la Generalitat: 

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2014/40717pladatenciintegralalainfnciailadolescncia20142017enfocamentestratgic.jsp

O podeu llegir la notícia a:

http://www.social.cat/noticia/4544/objectius-estrategics-del-pla-datenci...