Nosaltres també fem un país millor

Aquest document adapta el Decret sobre els consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya per ajudar a entendre i conèixer una mica més el per què i el com del funcionament d'aquest nou òrgan. 

"Nosaltres també fem un país millor: tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania. Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya". Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, 2014. 17p (Lectura fàcil, 5). Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia.