Llibre "Participació infantil i construcció de ciutadania"

Totes les pedagogies que aposten decididament per promoure la participació infantil parteixen, explícitament o implícitament, de dues hipòtesis concatenades. La primera és que les experiències participatives viscudes a la infància incideixen positivament en la formació de futurs bons ciutadans. I la segona és que una condició essencial perquè es compleixi la hipòtesi anterior és, justament, que en aquestes experiències ja es tractin els nens i les nenes com a ciutadans de veritat i no tan sols com a futurs ciutadans. Aquest llibre explica d'algunes experiències fetes en tres àmbits: l'escolar, el de l'educació en el lleure i el comunitari per mitjà dels consells infantils municipals. I també acull, com a l'epíleg, un text original d'un dels grans experts internacionals en participació infantil: Francesco Tonucci. Autors: M. Asunción Llena, Anna M. Novella, Jaume Trilla [et. al]. Editorial Graó.