L'auca

L’auca és un recurs gràfic amb rodolins que, molt esquemàticament, resumeix cada un dels eixos del projecte I tu, què opines. Tots els eixos fan referència a articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència que poden ser considerats per a tothom. No obstant, pel seu contingut, n’hi ha uns (Qui em pot donar suport, El meu entorn segur, La meva llar, La meva emancipació) que fan referència explícita a articles de la Llei que tracten la pre- venció, la protecció i l’empara dels infants i adolescents en situacions de risc o abandona- ment. Cal, doncs, abordar tots els eixos, però assenyalant que la Llei dedica una bona part del seu articulat a la prevenció, protecció i tutela, qüestions que cal conèixer, encara que alguns dels nois/es que treballin l’auca pertanyin a una franja de població que no requereix actuacions d’empara.