Benestar Social i Família impulsa la constitució del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya

30-09-2014

Avui comencen les trobades territorials de participació entre els consells locals del territori i les reunions amb regidors, alcaldes, tècnics i professionals vinculats amb el consell d’infants local

El procés continuarà amb una jornada a finals d’octubre que acabarà d’enllestir aquest òrgan i el Consell es reunirà per primer cop el 20 de novembre, Dia Universal de la Infància

El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), comença avui a impulsar la constitució del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). El CNIAC és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació, adscrit al Departament de Benestar Social i Família. Les seves funcions són representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin els infants.

Aquest procés de participació consistirà en trobades territorials a dos nivells que tindran lloc al mateix dia en el mateix municipi. Per una banda, al matí hi haurà una reunió amb els dirigents polítics locals, ja siguin alcaldes o regidors, amb tècnics i professionals vinculats al consell d’infants local, així com altres responsables locals que cregui pertinent cada municipi. L’objectiu d’aquestes reunions és donar a conèixer el Pacte per a la Infància i el Decret que regula la creació del CNIAC, sensibilitzar els equips de govern del canvi de cultura sobre la infància i la seva participació en els consells locals i el CNIAC i generar compromisos en el marc del territori per impulsar la participació infantil.

Aquella mateixa tarda, en el municipi on hagi tingut lloc aquesta reunió territorial, hi haurà una segona trobada amb els consells d’infants locals. Els objectius d’aquesta reunió seran presentar el CNIAC, clarificar les seves funcions, reconèixer el papers dels infants en la política tant local com nacional, convocar els consells locals a formar part del CNIAC i informar-los de la necessitat de seleccionar els seus representants al CNIAC.

Calendari del procés de participació

Aquest procés de dobles trobades comença avui a Sant Feliu de Llobregat i continua demà a Barcelona, dijous a Mollerussa i divendres a Reus. Ja la setmana vinent, tindran lloc trobades a Manresa i Granollers, els dies 7 i 9 d’octubre, respectivament.

El calendari continua amb la programació de la jornada “Els infants treballem per la constitució del CNIAC”, que tindrà lloc a la casa de colònies Torre Ametller de Cabrera de Mar entre el divendres 24 i el diumenge 26 d’octubre.

Aquesta jornada de preconstitució es durà a terme amb els dos representants que cada consell local d’infants hagi escollit per a ser els seus representants al CNIAC. Té la finalitat de facilitar un espai de treball dels infants perquè aprofundeixin en el Decret, desgranant i conceptualitzant cada article per elaborar un Reglament Intern que faciliti iniciar el treball del CNIAC.

Constitució del CNIAC

Finalment, la constitució formal del CNIAC així com la seva primera reunió tindrà lloc el 20 de novembre, Dia Universal de la Infància. En aquesta primera reunió, es formalitzarà públicament el compromís i l’assumpció de responsabilitats per part dels infants, al mateix temps que es reafirmarà el compromís dels representants polítics de reconèixer els infants com a ciutadans, en línia amb al Pacte per la Infància i la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Departament/s
Benestar Social i Família

enllaç notícia original:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=275...