A participar se aprende participando...guía metodológica para ejercer el derecho a participar

"A participar se aprende participando. Guía metodológica sobre derechos de infancia" és una publicació editada per la Plataforma d'Infància i dissenyada especialment per a educadors i educadores i altres professionals que treballin directament amb infants i que cerquin alternatives diferents per a aprofundir en el coneixement dels seus drets, especialment d'aquells drets relacionats amb el dret a participar. 

La Guia s'estructura en 5 activitats i està orientada per a treballar amb nois i noies d'edats compreses entre els 7 i 17 años. Cada educador podrà adaptar i ambientar l'activitat per a que resulti el més atractiva possible amb el grup d'infants amb els que estigui treballant, depenent de l'edat o els seus interessos. 

.

Més informació: